Te 'Āpo'ora'a mero hope

E ruru te 'Āpo'ora'a Mātutu, Ti'arau E Matau'i nō Pōrīnetia farāni i roto i te hō'ē 'āpo'ora'a mero hope.

 

Oia ho'i, ti'ahia 'e te tā'ato'ara'a o te mau mero nō te CESEC e pārahi nei, e mea faufa'a te 'ohipa a te 'āpo'ora'a mero hope i roto i te mau fa'aotira'a e ravehia 'e te Pū manafa'atere.

 

E ruru o ia i muri mai i te tītaura'a a te Peretiteni a te CESEC 'e aore rā, e nehenehe ato'a tā na e ruru nā ni'a i te anira'a a te pae rahi o tā na mau mero 'e aore rā a te piha fa'atere rahi. 

 

Terā rā, e nehenehe tā te CESEC e ruru 'e, e hōro'a i tō na mana'o, mai te peu 'ua ti'a mai te 'āfa o te mau mero e pārahi nei.

Te 'ohipa a te 'Āpo'ora'a mero hope

Tei te 'āpo'ora'a mero hope noa te mana nō :

 

  • tē mā'iti i te peretiteni nō te CESEC, te mau mero nō te piha fa'atere rahi 'e te mau tōmite tāmau ;

  • mā'iti i te mau hōmana'o 'e te mau parau tuatāpapa ;

  • mā'iti i te tātuha'ara'a o te moni a te tāpura faufa'a a te CESEC ;

  • fa'atae atu i te mau tītaura'a i te mau mana fa'atere tano. 

 

E mā'itihia te mau parau tuatāpapa 'e te mau hōmana'o i te rahira'a hope a te mau reo o te mau mero i tae mai, nō te mau ihotītaura'a rā, e mā'itihia i te rahira'a reo o nā piti i ni'a i te toru.

 

E ruru o ia i te mau taime ato'a e mea faufa'a 'e, e mātara o ia i te nūna'a.

AP
Plan AP