Te Piha fa'atere rahi

I roto i te piha fa'atere rahi a te CESEC, tē vai nei e 10 mero nō roto mai i nā patu e 5, rahira'a 'aifāito : te peretiteni vahine o te CESEC, 4 mono peretiteni 'e 5 ti'a'au faufa'a. 

Te Peretiteni vahine
Mono peretiteni
Ti'a'au faufa'a